Anlaşmalı Kurumlar

SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİ
 • ACIBADEM SİGORTA A.Ş (AK SİGORTA A.Ş)
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş (YAPIKREDİ SİGORTA A.Ş)
 • ANADOLU SİGORTA A.Ş
 • DEMİRHAYAT SİGORTA A.Ş
 • MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA A.Ş
 • AXA SİGORTA A.Ş
 • ERGO SİGORTA A.Ş
 • EUREKO SİGORTA A.Ş
 • ANKARA ANONİM SİGORTA A.Ş
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş
 • SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş
 • RAY SİGORTA A.Ş
 • TURKLAND SİGORTA A.Ş 
 • ZURİCH SİGORTA A.Ş
 • HDI SİGORTA A.Ş
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş
 • ACE EUROPEAN SİGORTA A.Ş
 • GULF SİGORTA A.Ş
 • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş 
 • HALK SİGORTA A.Ş 
 • Doğa Sigorta A.Ş
 • Unico Sigorta A.Ş 
TAMAMLAYICI SİGORTA ŞİRKETLERİ (TSS)
 • ACIBADEM SİGORTA A.Ş (AK SİGORTA A.Ş)
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş (YAPIKREDİ SİGORTA A.Ş)
 • ANADOLU SİGORTA A.Ş
 • DEMİRHAYAT SİGORTA A.Ş
 • MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA A.Ş
 • AXA SİGORTA A.Ş
 • ERGO SİGORTA A.Ş
 • EUREKO SİGORTA A.Ş
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş
 • SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş
 • RAY SİGORTA A.Ş
 • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş 
 • HALK SİGORTA A.Ş 
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş 
 • UNİCO SİGORTA A.Ş 
 • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 
 • ETHİCA SİGORTA A.Ş 
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş 
 • DOĞA SİGORTA A.Ş 
 • HALK SİGORTA A.Ş
 • VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
DİĞER KURUMLAR

CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR DÜNYASI

MEDLİNE BOX ÜYELERİ BİREYSEL

MEDLİNE BOX ÜYELERİ KURUMSAL

 • Groupama Emeklilik
 • Kobi Sağlık Paketi Üyeleri
 • Roche Diagnostik

ASSİST LİNE

 • Ege Sigorta
 • Demir Sigorta 

HDI SİGORTA ACİL SAĞLIK SİGORTASI

HDI-GS SİGORTA-GALATASARAY ASLAN YÜREK-ASLAN TARAFTARIM GÜVENDE

ACE GROUP SİGORTA ÜYELERİ

CARE & CREATE (C&C)

 • Mobile Plus asist
 • a-prestige card
 • Turk asist Card
 • Safir Card
RESMİ KURUMLAR
 • TÜRK TELEKOM SOSYAL VE YARDIMLAŞMA VAKFI
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 • TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF)
BANKA ve VAKIFLAR
 • AKBANK TEKAÜT SANDIĞI VAKFI (ÇALIŞAN-EMEKLİ)
 • HALK BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI(Ç-EMEKLİ)
 • ŞEKERBANK PERSONELİ SOSYAL SİGORTA VAKFI
 • FORTİS BANK SANDIK(ÇALIŞAN-EMEKLİ)