Prof.Dr. Ömer ÇALKA

Prof.Dr. Ömer ÇALKA

Cildiye (Dermatoloji)

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı:  Ömer ÇALKA
Doğum Yeri-Yılı:  Ankara - 1968
Akademik Ünvan   Profesör Doktor
Yabancı Dil:  İngilizce - Arapça

Eğitim:

Mezuniyet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İhtisas: S.B. İstanbul Beyoğlu Hastanesi 

            Yüzüncüyıl Üniversitesi Dermatoloji Kliniği - Profesör

İş Deneyimi:

1991-1993: Kütahya ve Bartın, Pratisyen Hekim.

1994-1997: S.B. İstanbul Beyoğlu Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Asistan Doktor

1997-1999: İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi, Uzman Doktor.

1999-2006: Yüzüncüyıl Üniversitesi Dermatoloji Kliniği, Yard. Doçent

2006-2012: Yüzüncüyıl Üniversitesi Dermatoloji Kliniği, Doçent

2012-2014: Yüzüncüyıl Üniversitesi Dermatoloji Kliniği, Profesör

2014-2016: Gazi Üniversitesi Dermatoloji Kliniği, Profesör.

Üye Olunan Dernek ve STK' lar

Türk Dermatoloji Derneği

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

European Academy of Dermatology and Venereolog-EADV

Kurs Seminer ve Spesifik İlgi Alanları

Cilt hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra biopsi, elektrokoter ve krioterapi gibi minör cerrahi işlemler, cilt testleri, Alexandriate-Nd Yag Lazer ve IPL ışın tedavisi, botox, PRP ve mezeterapi gibi kozmetolojik uygulama deneyimlerim ve kurs sertifikalarım mevcuttur.

Ayrıca Uluslararası mesleki dergilerde indexlere giren 110, Ulusal mesleki dergilerde basılan 70 civarında bilimsel araştırma makalesi; yine 40 civarında Uluslararası, 130 civarında Ulusal kongrelerde sözlü ya da poster şeklinde tebliğlerim oldu. 10 adet mesleki kitap bölüm yazarlığı yaptım