Akıl Sağlığı Yerinde Raporu

Akli meleke ya da hukuki ehliyet raporu; 65 yaş üstü herkes için herhangi bir resmi işlem sırasında istenebilecek bir sağlık raporudur.

Hangi işlemler için akıl sağlığı raporu istenir?

Mevzuata göre “İlgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibarıyla yeteneğinden şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikayet bulunması hallerinde, ayırt etme gücünün (temyiz kudreti) varlığı doktor raporu ile saptanır” denmektedir. Rapor daha çok ;

  • Vekaletname
  • Nikah işlemleri
  • Tapu işlemleri
  • Tasarruf işlemleri vb için istenmektedir.

Akıl sağlığı raporu neden istenmektedir?

Akli meleke ya da hukuki ehliyet raporu; yaşlı kimselerin bulundukları zor, güçsüz durumdan yararlanarak çıkar sağlamak isteyen kimselerin önüne geçilmesi için istenmektedir

Muayene nasıl yapılır?

Akıl sağlığı raporu hastanemizin Psikiyatri Bölümü’nden verilmektedir. Muayenede, raporu almak isteyen kişinin, ayırt etme gücünün yerinde olup olmadığı, görüşme sırasında sorulan kısa sorular ile belirlenir. Psikiyatri uzmanının bu değerlendirmesinin ardından gerekli hallerde Nöroloji doktoru ve psikologdan da değerlendirme yapmaları ve bazı testler talep edilebilir.

Rapor için neler gerekli?

Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi 3 Adet Fotoğraf Hastanın kimlik tespitine ilişkin noterden yazı getirmek zorunludur. Aynı gün içersinde ilçe sağlık müdürlüğü'ne gidilip, raporun onaylatılması gerekir. NOT: SAĞLIK RAPORU ALMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI TESPİT EDİLENLERE RAPOR ÜCRETİ İADE EDİLMEZ. BİLGİ İÇİN : 0 216 397 59 00

Rapor kaç gün geçerlidir?

Noterlerde raporlar sadece raporun verildiği tarihte geçerli olduğu için, raporun alındığı aynı gün, tekrardan notere götürülmesi gerekmektedir.